01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

    

     

Rejestracja i opłaty

Ważne daty:

  • 14.03.2016 - termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń artykułów
  • 18.03.2016 - termin złożenia referatów
  • 01.04.2016 - termin nadsyłania zgłoszeń bez artykułów
  • 21.04.2016 - rejestracja uczestników i rozpoczęcie konferencji

Wpłaty należy dokonać na konto:

FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE
z siedzibą
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII,
Akademia Górniczo-Hutnicza
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Konto: Bank PeKaO S.A. I O/Kraków, Rynek Główny 31
Nr konta: 06-1240-1431-1111-0000-1045-2923
NIP: 677-10-00-308

z dopiskiem:
"BiBT"
Imię i Nazwisko Uczestnika


Koszt pełnego uczestnictwa - 950 zł + 23% VAT

Koszt pelnego uczestnictwa obejmuje: druk jednej publikacji, udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, spotkania towarzyskie oraz wyżywienie (opłata nie obejmuje zakwaterowania i turystyki).


Koszt uczestnictwa - 950 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, spotkania towarzyskie oraz wyżywienie (opłata nie obejumje zakwaterowania i turystyki).

Prosimy o podawanie swojego (osoby lub firmy) numeru NIP.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

nowy logotyp krakow CMYK

 

krk2b logo rgb

 

 

 

 

 

 

 

 

Platynowy sponsor konferencji

 

Srebrny sponsor
         
Brązowy sponsor
ZITRON v      |      nowe logo smay       |      HS vect

 

Sponsorzy
PROMAT new      |       SOLDATA new      |      Mercor     |         |     neo strain vect

Patronat medialny

Logotyp Edroga vectorized
       

BI

          NBI vect           nbi media vect
         
auto
         
ok BGiT gwka
GDMT vect
       

inzynieria com vect

          WI vectPlease publish modules in offcanvas position.